Avnsø
Tempelkrogen
Sejrø bugten
Sorø Sø
Vadehavet
Dragerup
Naturpark Amager
Korevlerne
Hornsherred
Skestork og rødben i Margrethe Kog